Skrevet af Jacob Gjettermann Knudsen

Tag førergreb på stress i virksomheden

Der er ikke brug for mere lederskab, der er brug for bedre lederskab. Den gode leder går forrest i kampen mod stress, får kontrol over den og holder den fast i et jerngreb, inden stressen sniger sig ubemærket ind i virksomheden.

Tag førergreb på stress i virksomheden

Tag lederskab! Det er din absolut vigtigste opgave som leder, hvis du ikke vil miste en medarbejder til stress. For det er lederens ansvar at gå forrest, når stress på arbejdspladsen skal forebygges effektivt og professionelt. Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver naturligvis en indsats fra den enkelte medarbejder og hele organisationen. Men lederens engagement er en absolut nødvendighed for at lykkes med at opnå et psykisk arbejdsmiljø, der spænder ben for stressende situationer. Derfor er det altafgørende, at du som leder får konkrete værktøjer, der gør det muligt at indføre en stresspolitik og udvikle en handlingsplan på ledelsesniveau til gavn for alle i virksomheden - både ledere og medarbejdere.

Trivsel eller stress - lederen er afgørende

Individuelt problem - fælles løsning

Lad os lige slå én ting fast. Der er forskel på have skyld og på at have et ansvar. Ingen har skylden. Stress er personligt, og derfor har den enkelte et naturligt ansvar. Men stress er samtidig også et ledelsesansvar, fordi virksomheder er organiseret i hierarkier, hvor nogle bestemmer over andre. Stress er et individuelt problem, men skal løses i fællesskab.

Paradokset består i, at lederen ofte selv er blandt de mest pressede medarbejdergrupper. Du skal altså også være opmærksom på dit eget stressniveau, da stress smitter, og derfor skaber stressede ledere stress i organisationen. Netop her fejler mange virksomheder, da der generelt er en opfattelse af, at fokus udelukkende skal rettes mod de menige medarbejdere. Som leder bør du blive fortrolig med dine egne stresssignaler og personlig stresshåndtering.

På denne måde bliver du bedre til at spotte stressede medarbejdere og gribe ind i tide, hvilket er alfa og omega. For ofte kan dine medarbejdere nemlig ikke selv se, at de er ved at gå ned med stress. Det er først i sidste øjeblik, når de er på vej ud over kanten, de går til lægen eller henvender sig til en leder - og på det tidspunkt er det tit for sent at gøre noget.

Sådan spotter du en stresset medarbejder

Identificer og reducer stressfaktorer

Men hvad skal du så stille op, når du som den gode leder har valgt at handle frem for at se passivt til? Det er afgørende at fokusere på at identificere og reducere stressfaktorer. Mange ledere tror fejlagtigt, at det er mængden af opgaver, der er den største synder. Arbejdsbyrden har betydning, men ofte handler stressfaktorerne i højere grad om manglende balance mellem kompetence og ansvar samt om uklarhed og modstridende krav. Som leder skal du derfor have et godt øje for afdelingens processer og organisation, samt være i stand til i samtale med medarbejderne at afklare, hvor øksen ligger begravet, så presset løftes fra medarbejderen.

Har du som leder på fornemmelsen, at en medarbejder er i farezonen, skal der ikke coaches, men ledes. En pligtopfyldende og stresset medarbejder vil ofte pure afvise at være overbelastet. Her er din opgave at prioritere og reducere opgaverne for medarbejderen, og i grelle tilfælde at sende vedkommende hjem og eventuelt involvere HR, hvis du er i tvivl om, hvordan medarbejderen skal håndteres. Generelt bliver man som leder nødt til gå tættere på og være mere styrende end normalt, hvis der er mistanke om stress.

Hvis topledelsen ikke tager ansvar og skaber tryghed, udvikles der en kedelig stressspiral i virksomheden. Kunsten er at lede og tage førergreb på stress, før medarbejderne bliver overbelastede og går ned. Det koster en virksomhed op mod 1 million kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder, og når først én medarbejder kollapser, følger der ofte flere med, hvis ikke virksomheden tager ved lære og hurtigt griber ind med stressforebyggende tiltag.

Det betaler sig at forebygge stress i virksomheden

Bliv klogere på dine vaner

Bliv klogere på dine vaner

Vaner kan være både gode og dårlige. Særligt de dårlige vaner ønsker vi ofte at ændre, det er bare rigtigt svært. Bliv klogere på, hvordan dine vaner fungerer, og hvordan du kan ændre dem.

Hvordan finder jeg motivationen?

Hvordan finder jeg motivationen?

De fleste ved, at handlinger virker bedst, hvis man har lyst til dem - med andre ord skal man være motiveret. Det gælder også, når du gerne vil ændre handlinger i forbindelse med din sundhed. Men hvordan er det nu, man finder motivationen og bevarer den?

Sådan spotter du en stresset medarbejder

Sådan spotter du en stresset medarbejder

Stress på arbejdspladsen har store omkostninger både for den enkelte, såvel som for hele virksomheden. Det er nemlig ikke bare et personligt anliggende, men en ledelsesopgave. Men selv om mange ledere har øje for problemet, kan det være svært at spotte en stressramt medarbejder.

Se mere