Case

UC plus med fokus på fysisk- og mental sundhed

Transportbranchens manglende fokus på sundhed

For et erhverv i transportbranchen er visheden om sundhed - og tiden dertil - ikke altid til stede. Medarbejdere inden for diverse transport-erhverv oplever til tider ensomhed, fysiske gener på kroppen, træthed, søvnbesvær, for ikke at tale om deres kostvaner, der ikke ligefrem lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Det er bl.a. nogle af de områder, de ønsker at lave om på, og her kommer Firmasundhed Danmark ind i billedet.

Som chauffør foregår meget af ens hverdag siddende, og det er altså ofte rigtig svært at tænke sundhed ind i programmet. Ens frokost består også ofte af noget nemt fra pølsevognen eller lignende, og når man kommer hjem, er man mere tilbøjelig til at købe noget nemt og hurtigt aftensmad. Man ved jo godt, det er usundt, men det er det letteste.
Paul, lastbilchauffør

Hvordan får man den fysiske sundhed ind i et travlt program?

Fire hold med kursister fra forskellige transport-erhverv medvirkede i sundhedsdagene, som Firmasundhed Danmark stod for. I form af oplæg og tilhørende øvelser fik både fysioterapeuterne Jacob og Emma deres sag for.

Til trods for kursisternes engagement og gåpåmod havde Jacob og Emma at gøre med nogle mennesker for hvem arbejdet fylder meget af deres hverdag, og derfor besværliggør et fokus på sundhed, når meget af deres tid foregår siddende og med en travl hverdag.

Desuden giver deres arbejde for nogen heller ikke megen tid til de pauser, de har brug for - eksempelvis til at spise deres frokost i ro og mag. Derfor står frokosten ofte på de hurtige løsninger i form af f.eks. et smut forbi den nærmeste pølsevogn. For nogen resulterer det i, at de ingen mad får før de har fri. Og så snart de har fri, har de sjældent energi til at kokkerere det måltid, der ellers ville være gavnligt for deres fysiske- og mentale helbred.

Som flere af kursisterne sagde:

Vi ved jo godt, at det er forkert og usundt for os - men vi har bare svært ved at se, hvad vi kan gøre ved det 

Jacob og Emma havde altså med nogle kursister at gøre for hvem tiden og energien er barrierer for en sund livsstil, og skulle derfor tilrettelægge et program, som bl.a. rettede sig mod disse problematikker. 

En usund livsstil - konsekvenser og løsninger

Indledningsvist gav det mening at fokusere på vigtigheden af den fysiske sundhed samt hvilke konsekvenser, det bærer med sig, hvis man undlader at få det implementeret i sin dagligdag.

Med udgangspunkt i de problematikker, som kursisterne oplever i deres arbejdsliv blev der i oplæggene talt om løsninger inden for:

 • Ergonomi
 • Fysisk aktivitet
 • Kost 
 • Prioritering af tid.

Foruden oplæggene gav Emma og Jacob også kursisterne diverse fysiske øvelser og redskaber, som de med fordel kan igangsætte og implementere i deres dagligdag - til trods for travlhed. 

Et fokus på den mentale sundhed med InklusionLAB

For at holde sin krop i balance er det ikke nok bare at sætte ind over for ens fysiske sundhed. Den mentale sundhed er mindst ligeså vigtig, hvis vi skal få (arbejds)livet til at stemme overens med vores behov.

I den forbindelse kom Firmasundhed Danmarks forandringskonsulent Mette på banen med et koncept ved navn 'InklusionLAB (ILAB)'. Et koncept, som hun har udarbejdet med henblik på at finde potentielle (og konkrete) løsninger på de problematikker, som de enkelte deltagere oplever. 

Indledningsvist fik kursisterne mulighed for at reflektere over deres arbejdsliv, og hvilke fordele, de mener, der er ved deres job, men også hvilke generelle problematikker, de oplever - her bl.a. med udgangspunkt i de emner, de tidligere havde gennemgået. 

Med diverse refleksions- og samarbejdsøvelser fik kursisterne mulighed for at sparre og dele ud af deres individuelle viden og erfaringer. På baggrund af dette skulle de efterfølgende komme frem til fælles udvalgte problematikker, som de fandt vigtigst at få løst.

Med udgangspunkt i disse problematikker, gav Mette dem tid til at diskutere og komme med forskellige løsningsforlag, som kunne dæmme op for de udfordringer, de oplever. De bedste løsningsforlag blev endnu engang udvalgt, hvorefter de fik til opgave at udarbejde en konkret handlingsplan over, hvad der skulle til for at komme i mål. 

Nogle succesfulde sundhedsdage

Ud fra tilbagemeldingerne fra kursisterne kan vi kun sige, at dagene forløb som ønsket. Med inspiration, videndeling, div. øvelser og problemløsninger fik vi i Firmasundhed Danmark skabt:

 • Større forståelse for, hvad begrebet sundhed dækker over
 • Vished om konkrete værktøjer til at fremme sundheden
 • Energi
 • Engagement
 • Større selvindsigt
 • Mulighed for videndeling og sparring 
 • Mulighed for at udvikle konkrete løsninger på deres oplevede problematikker.

Vi i Firmasundhed Danmark vil gerne sige tak for, at vi får mulighed for at sætte sundhed på dagsordenen, og vi glæder os allerede til næste gang, vi skal ud og inspirere nye kursister på UC plus.

Feedback fra kursisterne efter endt sundhedsforløb

ILAB-workshoppen har været en fed måde at reflektere over sit eget arbejdsliv på – og livsstil generelt. Det har været godt at få noget inspiration til, hvordan man på flere måder kan ændre på den dårlige spiral.
Paul, lastbilchauffør

Undervisningen med Jacob har været super godt og inspirerende. Han formåede at formidle ”kedelig teori” på en praksisnær og inddragende måde.

Karina, kørelærer
Jeg føler, at kurset minder en om, at man selv har et ansvar. Ikke kun for sig selv, men i høj grad også for ens medmennesker. Som chauffør kan man ikke bare tage på arbejde uden energi. Det er jo farligt. Men jeg har haft svært ved at finde energi til at lave ordentlig mad. Med undervisningen har jeg særligt fået inspiration til, hvordan jeg kan gøre det lettere for mig – netop ved at bestille måltidskasser, som leveres til min hoveddør. Det sparer jo en masse tid og så får jeg tilmed en varieret og sundere kost.

Rasmus, buschauffør-elev
Som chauffør sidder man rigtig meget ned. Det er noget, jeg virkelig kan mærke på min krop. Den gør ofte ondt efter en arbejdsdag. Og i weekenden har jeg virkelig ikke overskud til at dyrke motion. Emma gav mig gode råd til, hvordan jeg kan få mere bevægelse ind i min hverdag – selv som chauffør. Og der skal faktisk ikke så meget til, når bare man ved, hvordan man kan tænke ergonomien ind i hverdagen.

Lars, lastbilchauffør

UCplus er en af Danmarks største og ældste udbydere af grund- og efteruddannelse til hele transportbranchen, og et af fokusområderne, som UC plus tilbyder omhandler fysisk- og mental sundhed. 

Med diverse emner inden for ergonomi, motion, kost, vaner, arbejdsmiljø og trivsel inspirerer vi de deltagende kursister i, hvordan de med fordel kan tænke sundhed ind i deres (arbejds)liv.

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.