Case

Et IT-hus med et sundt værdisæt

Et sundt værdisæt

Tilbage i 2017 indledte Firmasundhed Danmark og SCADA MINDS et samarbejde om at styrke virksomhedens kerne, nemlig medarbejderne. Sundhed og trivsel understøtter virksomhedens værdisæt omkring employer branding og fastholdelse af medarbejderne samt et naturligt sportsfællesskab.

Ifølge partner i SCADA MINDS, Steffen Duve, er det vigtigt at tage hånd om alle i virksomheden, da ledelsen ser sig som partnere med kollegerne.

SCADA MINDS er en IT-virksomhed, hvor en stor del af arbejdet udføres stillesiddende. En arbejdsdag uden meget bevægelse og i fastlåste arbejdsstillinger udgør en sundhedsmæssig risiko - også selvom man er aktiv i fritiden. Det er derfor vigtigt at få bevægelse ind i arbejdsdagen.

Sundhed som en del af virksomhedskulturen

SCADA MINDS startede i 2017 ud med at køre Lifehackers, som en kickstarter der satte skub i medarbejdernes motivation gennem spil og konkurrence. Samtidig fik de lavet sundhedstjek og tilknyttet en fysioterapeut, som udover behandling kom med forebyggende råd.

Da SCADA MINDS ønskede at gøre sundhed til en del af arbejdskulturen og ville arbejde mere med den enkeltes sundhed, blev endnu et forløb igangsat i foråret 2019. En sundhedsdag blev afholdt, som bestod af sundhedstjek, kost-workshop, ergonomitjek og en afsluttende sundhedssamtale med hver enkelt medarbejde. Samtidig er der i løbet af 2019 planlagt tre opfølgende dage med Firmasundhed Danmark, som medarbejdernes sundhedsprofil og individuelle målsætninger gennemgås.

”Det skal medvirke til et kontinuerligt fokus på sundhed, og sikre den investering som i første omgang blev lavet i 2017.”
Steffen Duve, Partner

Væk med dagmartærten og ind med Smoothies

Efter første sundhedsforløb lavede flere af medarbejderne store ændringer, der havde en positiv effekt på deres sundhed. Eksempelvis blev der oprettet en træningsgruppe, som mødtes for at træne efter arbejde. Denne gruppe holder stadig ved idag. Derudover blev dagmartærten skiftet ud med en smoothie til torsdagsmøderne.

Virksomheden har fået øjnene op for, at det er nemt at få bevægelse ind i arbejdsdagen, og bruger hinanden til at fastholde motivationen i hverdagen. Som en sidegevinst har aktiviteterne ikke kun haft en positiv indvirkning på sundheden i firmaet, men også styrket det sociale sammenhold og givet noget nyt at være fælles om.

”Vi har i dag flere sociale arrangementer, hvor vi er aktive ved f.eks. at tage ned og spille bold i stedet for at tage ud og drikke en øl.”
En medarbejder hos SCADA MINDS

Læs mere om Vores kunder.

SCADA MINDS er en it-virksomhed med passion for at skabe værdifulde løsninger gennem intelligent og kreativ brug af data.​

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.