Rygestopvejledning

Ønsker du at kvitte smøgerne og blive røgfri? Hader du at være styret af trangen efter det næste sug?

Med et rygestopforløb hjælper vi dig til at kvitte tobakken for altid. 

Rygning handler i høj grad om afhængighed, vaner og motivation. Gennem samtaler og øvelser bliver du klar til at kvitte tobakken og kunne håndtere din afhængighed, så du kan forblive røgfri.

Det er skadeligt for din sundhed og er den største årsag til tab af gode leveår og bidrager til en lang række livsstilssygdomme. Det er aldrig for tidligt at stoppe med at ryge. 

Rygning udgør ikke kun en stor sundhedsmæssig risiko for den som ryger, men har også en økonomisk betydning for arbejdsgiver.

Økonomisk besparelse for arbejdsgiver

Har I en rygekultur på arbejdspladsen som I gerne vil have brudt? Er der for mange rygepauser?

Ved at mindske antallet af medarbejdere som ryger i arbejdstiden mindskes også medarbejdernes fravær i forbindelse med rygepauser. Mange arbejdspladser oplever, at de ekstra pauser, som skyldes rygning, er forstyrrende i det daglige arbejde.

Ved at forebygge og mindske rygning på arbejdspladsen er der økonomiske besparelser at hente i form af færre pauser, øget effektivitet samt færre udgifter til rygefaciliteter og oprydning heraf.

Rygning øger også risikoen for sygedage og fravær. Undersøgelser viser, at rygere i gennemsnit har 8 sygedage mere om året end ikke-ryger, samt at de ekstra rygepauser løber op i cirka 30 minutter dagligt pr. medarbejder. Dette kan udgøre en udgift på op imod 50.000 kr. pr medarbejder om året.

Sundhedstiltag på arbejdspladsen bør derfor også handle om rygning.

Tilbage til sundhedsforløbet

Praktisk:

Et rygestopforløb består af fem individuelle samtaler som forløber sig over 6-7 uger. Til første samtale er der afsat 45 minutter og de efterfølgende fire samtaler er der afsat 30 minutter.

Et rygestopforløb er for dig der ønsker et rygestop eller ønsker at ryge mindre og blive mere fri af afhængigheden.

Det er både for dig der ryger cigaretter, e-cigaretter, vandpibe, tager snus m.m.

Vil du hører mere om vores rygestopvejledning eller i gang med et forløb så kontakt Rikke.

Tilbage til sundhedsforløbet.

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.