Få styr på den gode arbejdsstilling

En ergonomisk gennemgang kan have stor betydning for jeres virksomhed 

Der er blandt os mennesker, og måske i vores samfund som helhed, en tendens til, at vi styrer mod en mere og mere stillesiddende livsstil. Med en øget digitalisering, mere skærmarbejde og stillesiddende transport fra A til B er resultatet af denne tendens større inaktivitet. Den øgede inaktivitet kan være årsagen til, at mange mennesker oplever problemer med smerter i bevægeapparatet, hovedpine og generel utilpashed i løbet af dagen.

Hos Firmasundhed Danmark har vi konsulenter, der alle har en sundhedsfaglig baggrund og ekspertise i at imødekomme og forebygge smerter og ubehag hos den enkelte. Vi er også med til at skabe sundere vaner hos virksomhederne, såsom at indarbejde sundere arbejdsstillinger.

Forebyg smerter med en god arbejdsstilling

Vi ser ofte, at folk ikke udnytter de muligheder, de har lige ved hånden - det kan eksempelvis være at indstille skærm, stol og bord korrekt. Når vi kommer ud til jer, er vores fokus netop dette - vi undersøger den enkeltes arbejdsstation med henblik på ergonomi og arbejdsstillinger, men i høj grad også de arbejdsvaner, den enkelte har.  

At skabe en virksomhed med fokus på ergonomien og sundheden kræver, at medarbejdernes kompetenceniveau og forståelse optimeres og derfor vil vores fokus også være rettet mod netop dette.

Tilbage til sundhedsforløbet.

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.