Case

Midtgaard Farver skabte overblik over medarbejdernes sundhed

Sundhedsprofilen som et værktøj

I januar 2016 besøgte Firmasundhed Danmark virksomheden Midtgaard Farver i Herning. Virksomheden fik lavet et sundhedstjek af 14 medarbejdere, som skulle give et overblik over medarbejdernes sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Ledelsen fik udarbejdet en samlet statistik over medarbejdernes sundhed, mens medarbejderne ved siden af fik udleveret deres egen, personlige sundhedsprofil. Medarbejderne fik altså et overblik over, hvad de individuelt kunne arbejde med i forhold til deres sundhed, og ledelsen fik en mulighed for at se, hvor de kunne hjælpe til at optimere sundheden på arbejdspladsen.

Høj trivsel trods sundhedsmæssige udfordringer

Medarbejderes resultater viste, at der generelt var god og høj trivsel, når de var på arbejde og generelt var der tale om flotte resultater.

Dog var der enkelte sundhedsmæssige udfordringer, som Firmasundhed Danmark kunne hjælpe til at få optimeret. En af udfordringerne var bl.a., at flere medarbejdere havde en relativt høj fedtprocent, som i sig selv ikke nødvendigvis er et problem, men er en faktor, der har betydning for bl.a. kondition og kolesteroltal, som medarbejderne også var udfordret på.

Ved mangel på motion og dermed kondition, er der en øget risiko for tidlig nedslidning, smerter, livsstilssygdomme og fravær på både kort og lang sigt. Disse faktorer kan påvirkes positivt af motion, som kan hjælpe til at nedsætte fedtprocenten, øge konditionen og dermed øge medarbejdernes mobilitet og i sidste ende øge effektiviteten og koncentrationen på længere sigt.

Smerter som en del af dagligdagen

Mange af medarbejderne døjede med smerter i deres dagligdag, selvom virksomheden havde lavet mange gode tiltag, som skulle nedsætte den fysiske arbejdsbyrde. Smerter kan være en stor risikofaktor i forhold til nedsat produktivitet samt øge trætheden hos medarbejderne og i sidste ende påvirke deres koncentration, men også deres velvære og trivsel på arbejdspladsen.

Firmasundhed Danmark kan tilbyde behandlingsforløb til virksomheden, så medarbejderne kan få taget hånd om deres smerter og dermed få bedre fysisk trivsel. Dette vil hjælpe medarbejderne til større effektivitet i arbejdstiden.

Efter Firmasundhed Danmarks besøg oplevede virksomheden, at medarbejderne har flyttet sig på sin sundhed. Ambitionen efter Firmasundhed Danmarks andet besøg, var, at ledelsen ville forsøge at ændre på nogle arbejdsgange, for at tilgodese medarbejderne. Derudover ville de gerne leve sundere, spise sundere samt stoppe med at ryge. Firmasundhed Danmark gav en tilbagemelding til alle medarbejdere.

Læs mere om Vores kunder.

Midtgaard Farver er malernes samarbejdspartner. 

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.