Få overblik gennem et sundhedstjek

Hvor ligger jeres udfordringer?

Sunde medarbejdere trives bedre og oplever dermed højere glæde ved arbejdet. Samtidig er der påvist sammenhæng mellem trivsel og produktivitet, arbejdsglæde og sygefravær. Det betyder, at sundhed er et (måske uset) -parameter, som i højere grad kan være med til at øge indtjeningen og sænke omkostningerne i din virksomhed.

Sundhedstjekkets to funktioner

Et sundhedstjek har to funktioner. Det giver et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed. Samtidig er det et tilbud til den enkelte medarbejder om at få indblik i deres egen personlige sundhedstilstand. Dvs. det giver både dig og den enkelte medarbejder indblik i, hvor der kan og bør ske forbedringer i forhold til sundheden. 

360 graders sundhedstjek

Sundhedstjekket giver et 360 graders billede af sundhedstilstanden og måler på nogle helt konkrete parametre, der er afgørende for sundhed og trivsel. På den måde klæder det dig på til at sætte ind lige nøjagtigt der, hvor der er behov for vedvarende og langsigtede ændringer.

Sundhedstjekket består af:

Sundhedstjekket klarlægger den enkelte medarbejders “bodyage”, den generelle sundhed, samt hvilke tiltag, som kan sikre et bedre helbred blandt medarbejderne.

Sundhedstjekket består af:

  • Spørgeskema som kortlægger vaner og generel sundhed.

  • Test og måling af kondition, blodtryk, blodsukker, kolesterol, vægt og fedtprocent.

Opfølgning

  • Efter første sundhedstjek udarbejdes en handlingsplan på baggrund af de indsamlede data, som hjælper dig med at skabe overblik over virksomhedens nuværende sundhedstilstand.

  • Med udgangspunkt i virksomhedens største (nuværende eller potentielle) årsager til sygefravær og en manglende produktivitet anbefaler handlingsplanen, hvordan du strategisk og bedst kan investere i virksomhedens sundhed.

  • 3 måneder senere gentages sundhedstjekket. Resultaterne fra de to tests sammenlignes for at afdække ændringer eller mangel på samme for virksomheden som helhed og individuelt for den enkelte medarbejder.

Tilbage til sundhedsforløbet.

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.