Skrevet af Jacob Gjettermann Knudsen

Sådan spotter du en stresset medarbejder

Stress på arbejdspladsen har store omkostninger både for den enkelte, såvel som for hele virksomheden. Det er nemlig ikke bare et personligt anliggende, men en ledelsesopgave. Men selv om mange ledere har øje for problemet, kan det være svært at spotte en stressramt medarbejder.

Sådan spotter du en stresset medarbejder

300.000 danskere kæmper lige nu med alvorlig stress, og 35.000 danskere melder sig dagligt syge pga. stress. Derudover koster en langtidssygemeldt medarbejder gennemsnitligt 1 mio. kr. for en virksomhed. En kedelig statistik der understreger vigtigheden af, at du som leder opdager en potentiel stressramt medarbejder - hellere før end siden.

Paradokset er, at lederen ofte selv er blandt de mest pressede medarbejdergrupper. Derfor er det afgørende, at du selv får den nødvendige lederuddannelse samt support fra egen leder og HR. Du skal altså også være opmærksom på dit eget stressniveau, da stress smitter, og stressede ledere skaber stress i organisationen. Her overser mange virksomheder at gribe ind, da det generelt antages, at det er blandt de menige medarbejdere, der skal sættes ind. Som leder bør du derfor blive fortrolig med personlig stresshåndtering, herunder egne stresssignaler og stressfaktorer, samt sikre dig ekstern supervision, coaching eller stressmonitorering.

Ret fokus mod stress før det er for sent

Kortvarig stress er en helt naturlig del af et almindeligt arbejdsliv og er som sådan harmløst. Tilstanden medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, som skærper evnen til at yde. Kortvarig stress er ikke farligt.

Når kroppen derimod i uger eller måneder har været i konstant beredskab som reaktion på en overbelastning, er der tale om langvarig stress. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som kan medføre alvorlige fysiske og psykiske helbredsmæssige problemer. Ved langvarig stress får man for meget fedt og sukker i blodet, hvilket belaster hjertet og kredsløbet samt reguleringen af blodsukkeret. Endelig kan langvarig stress give forhøjet blodtryk og svække immunforsvaret. Med andre ord, stress er ikke en sygdom, men man kan blive syg af stress, hvis ikke det opdages i tide.

Derfor opstår stress i din virksomhed

Få øje på de “usynlige” symptomer

Stress er kompliceret og debuterer med mange forskellige ansigter. Derfor kan det være svært at fastslå, om en medarbejder er stresset. Problemet med stress er nemlig, at det er ’usynligt’ og foregår indeni medarbejderne. Ofte kan det ikke umiddelbart ses på medarbejderen, når vedkommende er ved at komme i farezonen. Samtidig følges stress og selverkendelse sjældent ad. De to sidste personer, der ser faresignalerne eller erkender problemet, er som regel lederen og den stressramte selv, til trods for at vejen til en sygemelding er gået gennem rigtig mange lyskryds med både gule og røde lamper.

Overordnet falder symptomerne i tre kategorier: fysiske, psykiske og adfærdsmæssige signaler eller tegn:

Symptomer viser sig dog først sent i processen, når medarbejderen rent faktisk er tæt på at gå ned med stress. Det er naturligvis godt, at du som leder kender symptomerne på stress og kan tage det i opløbet, men det ville være endnu bedre, hvis organisationen var opbygget således, at stress slet ikke forekom.

Stress rammer den enkelte, men løses i fællesskab

Gennem en målrettet indsats er det relativt let at forebygge stress – til gengæld er det ekstremt dyrt, slidsomt og pinefuldt for alle parter, når en medarbejder er gået ned med stress. Det er dit ledelsesmæssige ansvar at sikre, at der stoppes op i tide.

Det betaler sig at forebygge stress i virksomheden

Stress opfattes i mange organisationer som et personligt problem, der kan behandles med ekstern stresscoaching. Dette er problematisk og bidrager i høj grad til, at grundlæggende stressproblemer ikke opdages og løses. Stress er nemlig ikke bare et personligt anliggende, men i høj grad også en ledelsesopgave. Stress rammer den enkelte, men løses i fællesskab.

Da den direkte kontakt til medarbejderen er helt central i arbejdet med at styre og håndtere stress i virksomheden, skal du som leder uddannes i generel stressforståelse. Herunder skal du også lære at spotte og lede stressede medarbejdere, samt at identificere og eliminere stressfaktorer i organisationen.

Hvordan finder jeg motivationen?

Hvordan finder jeg motivationen?

De fleste ved, at handlinger virker bedst, hvis man har lyst til dem - med andre ord skal man være motiveret. Det gælder også, når du gerne vil ændre handlinger i forbindelse med din sundhed. Men hvordan er det nu, man finder motivationen og bevarer den?

Tag førergreb på stress i virksomheden

Tag førergreb på stress i virksomheden

Der er ikke brug for mere lederskab, der er brug for bedre lederskab. Den gode leder går forrest i kampen mod stress, får kontrol over den og holder den fast i et jerngreb, inden stressen sniger sig ubemærket ind i virksomheden.

Det betaler sig at forebygge stress i virksomheden

Det betaler sig at forebygge stress i virksomheden

Vi ved efterhånden alle sammen, at stress koster på det menneskelige plan. Men stress er også enormt omkostningstungt for din virksomhed. Det er økonomisk langt dyrere at have en sygemeldt medarbejder grundet stress, end det er at forebygge stress. Så hvorfor ikke gribe ind i tide?

Se mere