Skrevet af Mette Rechnagel Rynt Larsen

Er der sammenhæng mellem arbejdsrelateret stress og tidligere kroniske sygdomme?

Sammenhængen er ikke til at komme udenom.

Tidligere studier har som bekendt vist sammenhæng mellem arbejdsrelateret stress og risikoen for tidlige sygdomme såsom hjertekarsygdom.

Men nu tydeliggør en ny banebrydende dansk forskning, udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), også en signifikant sammenhæng mellem arbejdsrelateret stress og risikoen for sygdomme såsom kræft, astma, diabetes og demens.

Det er derfor mere end livsnødvendigt, at arbejdspladserne tager medarbejdernes ve og vel alvorligt med afhjælpende og særligt forebyggende indsatser.

Stress – et abstrakt begreb

Stress er et abstrakt begreb, hvis hyppighed, intensitet og udtryk naturligvis varierer fra person til person.

 1. Der kan være tale om kortvarige stress-symptomer, som f.eks. kommer til udtryk, når vi i arbejdet skal præstere eller i en kort tid føler travlhed. Det kan i sin enkelthed have en gavnlig effekt for vores energiniveau og effektivitet, ligesom det også gør os i bedre stand til at håndtere diverse krav og udfordringer.

  Denne form kræver dog efterfølgende restitution. Hvis ikke den mulighed fremgår, risikerer vi at udvikle langvarige og mere intense stressreaktioner.

 2. Den langvarige stress er derimod det, vi i den grad skal være opmærksomme på, da de kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders præstationer, livskvalitet og i værste fald fysiske og mentale helbred.

  Her er der tale om en kostbar situation for særligt medarbejderen, men også for virksomheden og samfundet som helhed.

Om undersøgelsen fra NFA

1,5 millioner kvindelige- og mandlige lønmodtagere i alderen 30-59 år har medvirket og blevet fulgt i op til 18 år. Undersøgelsen baserer sig på et samarbejde mellem bl.a. NFA og forskere fra Bispebjerg Hospital i København samt forskere fra forskningsinstitutioner i Sverige og Finland.
Læs mere her.

Forebyggende initiativer fra Firmasundhed Danmark

Det er værd at understrege vigtigheden af, at der på arbejdspladserne sættes målrettet fokus på stress og dermed forebyggelse af det.

Stress er bestemt ikke noget, man som arbejdsplads bør negligere. Vi har at gøre med mennesker; mennesker med et liv – også udenfor arbejdet. Et liv, typisk med familie, venner og fritid, som også kræver vores tid, energi og opmærksomhed…”

lyder det fra Mette Rechnagel Rynt Larsen, forandringskonsulent hos Firmasundhed Danmark, som fortsætter:

Vi ved, hvor vigtigt det er at føle os tilpas i det, vi laver – om end vi i arbejdet står med et stort ansvar, har travlt eller befinder os i situationer, hvor vi skal præstere på et højt niveau.

Jeg ved, at det er individuelt, hvor meget vi hver især kan rumme for at bibeholde glæden, energien og motivationen.

Men hvor ofte oplever vi ikke, at stress først tages alvorligt, når ”skaden er sket”, og at det typisk er alle andre, der oplever det før en selv?

Af den grund mener jeg, at alle arbejdspladser bør gøre sig selv og sine ansatte en tjeneste, og i højere grad at få taget stress i opløbet.

Hvordan?

Vi har i Firmasundhed Danmark målrettede initiativer, der kan hjælpe medarbejdere med at hjælpe dem selv.

I form af en fælles og inkluderende metode (ved navn InklusionLAB) kan I nu rette blikket mod jer selv som medarbejdere, jeres kollegiale sammenhold og arbejdspladsen som helhed.

Metoden består af en eller flere workshops, hvor I, individuelt og i fællesskab, kan reflektere over og sætte ord på jeres evt. tilstand og oplevelser ved at være en del af arbejdspladsen.

 • Oplever jeg glæde i mit arbejde?
 • Oplever jeg mig motiveret for mit arbejde?
 • Oplever jeg mening i mit arbejde?
 • Oplever jeg mig stresset?
 • Oplever jeg sammenhold i medarbejderstaben?
 • Oplever jeg at trives i og med mit arbejde?
 • Andet?

Workshoppen kan altså variere ud fra jeres behov og ønsker – og kan bl.a.:

 • Tage udgangspunkt i de udfordringer, I har, med henblik på at finde fælles løsninger på dem.

 • Tage udgangspunkt i det værdisæt, I som arbejdsplads har - eller ønsker at have - for netop at skabe fælles forståelse og retning, som kan forene og styrke jeres tilhørsforhold og produktivitet.

Med forskellige individuelle og fælles øvelser lægges der i workshoppen op til dialoger, åbenhed, evt. diskussioner og fælles problemløsning/retning, som I med fordel kan tage med jer i arbejdet - til gavn for jer som medarbejdere og virksomheden som helhed.

Vi har solid erfaring med det, vi laver- og har haft stor succes med de forløb, vi har haft med de medvirkende virksomheder.

Læs mere om os og hvordan vi kan hjælpe jer HER.

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Medarbejders trivsel er et velkendt fænomen for de fleste virksomheder. Men hvordan går det med prioriteringen og de konkrete initiativer for at opnå trivslen? Og hvem har egentlig ansvaret for at komme mistrivsel til livs? Det giver vi i Firmasundhed Danmark vores besyv på og opfordringer til.

Sundhedstjek som øjenåbner

Sundhedstjek som øjenåbner

Resultaterne var overraskende for flere af medarbejderne i AMETEK, da vi i Firmasundhed Danmark udfordrede dem i deres fysiske sundhed. For nogen blev det til en solid øjenåbner.

Se mere