Skrevet af Mette Rechnagel Rynt Larsen

Hvordan står det til med sundhed og trivsel i bygge- & anlægsbranchen?

Firmasundhed Danmark har et spændende sundhedsforløb i støbeskeen.
Et sundhedsforløb for håndværkere fra bygge- og anlægsbranchen med fokus på arbejdsmiljøet og den enkeltes mentale sundhed og trivsel.

I et tidligere besøg hos deltagerne satte vi fokus på den enkeltes fysiske sundhed. Medarbejderne blev udfordret og konfronteret med deres individuelle sundhedstilstand ud fra et sundhedstjek på flere parametre – heriblandt måling af kolesterol, kondital, fedtprocent, blodtryk mv.

I næste forløb fokuserer vi derimod på den mentale sundhed og håndværkernes oplevelser af- og på deres arbejde. Heriblandt deres oplevelse af det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø og de normer, der præger arbejdskulturen og deres trivsel.

Den grundlæggende forståelse:

Dybdegående undersøgelser viser, at branchen kan opleves hård, hvor robusthed er alfa omega for at kunne indgå i arbejdskulturen og det kollegiale fællesskab.

’Jargon’, ’humor’, ’seksualitet, ‘etnicitet’ og ‘anerkendelse’ viser sig at være centrale emner i den sammenhæng. Befinder man sig udenfor- og undgår at indordne sig- de gældende normer, risikerer man typisk at blive eller føle sig ekskluderet fra fællesskabet.

Spørgsmål, der her kan trænge sig på, er:

  • Hvad indebærer kulturen og problematikkerne konkret?
  • Kan disse deltagere nikke genkendende til problematikkerne? Og/eller hvordan oplever de det?
  • Føler de sig underlagt de normer og den arbejdskultur, der efter sigende gør sig gældende?
  • Er der brug for forandringer?
  • Er der problematikker, der bør og kan findes løsninger på?

Det har vi i Firmasundhed Danmark til hensigt at undersøge.

Hvordan?

Firmasundhed Danmark har udviklet et interventionskoncept kaldet InklusionLAB (ILAB). Konceptet har ikke kun til formål at oplyse deltagerne og give dem indsigt i de normer og fordomme, der på nogle arbejdspladser kan gøre sig gældende. InklusionLAB har også til formål at gøre deltagerne opmærksomme på – og engagerede i – de problematikker, de måske selv arbejder under.

På den måde bliver deltagerne udfordret ved at reflektere, gå i dialog og i fællesskab finde konkrete løsninger på de potentielle problematikker, de oplever.

Vi ser frem til besøget og glæder os til at få indsigt i håndværkernes oplevelser af det miljø, de arbejder under.

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Medarbejders trivsel er et velkendt fænomen for de fleste virksomheder. Men hvordan går det med prioriteringen og de konkrete initiativer for at opnå trivslen? Og hvem har egentlig ansvaret for at komme mistrivsel til livs? Det giver vi i Firmasundhed Danmark vores besyv på og opfordringer til.

Se mere