Skrevet af Mette Rechnagel Rynt Larsen

Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø & øg trivslen

Alle ledere ønsker formentlig et godt (psykisk) arbejdsmiljø på arbejdspladsen – med medarbejdere, der trives, dér hvor de er. Dog er flere usikre på, hvor de potentielt kan sætte ind for at fremme det.
Uden vished om mulige, konkrete problemstillinger kan du nu med fordel åbne op for emnet.

Hvis ikke man på forhånd ved, om den mentale sundhed er tilstrækkelig blandt sine ansatte, og hvad der evt. hersker af problemstillinger, hvordan kan man da vide, hvad der potentielt skal ændres for at fremme den? Hvis der overhovedet er noget, der bør ændres?

Det er ikke altid, at man som leder er klar over, om de ansatte trives.

Ingen ytrer synligt ønske om forandring. Arbejdet leveres. Alle møder trofast op på arbejdet, de arbejder og tager så hjem igen.
Umiddelbart virker det som om, at tingene fungerer fint og planmæssigt. Eller hvad?

Pludselig stopper HR-medarbejderen eller lederen op og undrer sig. Kan det mon være rigtigt, at der slet ikke er noget, der potentielt, og med fordel, kan forbedres?

Som så mange andre arbejdspladser sker der jævnlig udskiftning af medarbejdere. Men det er måske ikke noget, der hidtil er blevet stillet spørgsmål til. Ligesom der måske heller ikke er stillet spørgsmål til, hvad der fungerer og får de nuværende medarbejdere til at blive.

Få indsigt i dine medarbejders mentale sundhed

Det er aldrig for sent at fokusere på sine medarbejders mentale sundhed og trivsel. Også selvom man ikke nødvendigvis har vished om, hvad der rør sig og hvad der eks. forårsager den gældende udskiftning eller fastholdelse af medarbejderne.

Det kræver langt fra en forudindtaget forståelse for, hvad der fungerer og ikke fungerer for at skabe potentielle forandringer og for at kunne sætte ind med henblik på at fremme det psykiske arbejdsmiljø.

Vi i Firmasundhed Danmark har kontakt med flere arbejdspladser, som har henvendt sig, uden at de på forhånd har kendt til konkrete problemstillinger, der potentielt finder sted. De er dog stoppet op, nysgerrigt, og overvejet, hvad der egentlig fungerer og om der mon alligevel er brug for en form for forandring.

Medarbejdernes stemme; Hvad fungerer, hvad fungerer ikke?

Uanset om vi har at gøre med et "velfungerende arbejdsmiljø" eller derimod et arbejdsmiljø med plads til forandring, kan man aldrig drage nogle konklusioner uden medarbejdernes involverende stemmer.

Derfor har vi i Firmasundhed Danmark konceptet, der skaber rum for, at medarbejderne kan åbne op og give deres besyv med på det eksisterende arbejdsmiljø.

Konceptet hedder InklusionLAB, som er en inkluderende workshop, vi faciliterer med henblik på at fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser.

Her bliver medarbejderne sat i fokus, som i fællesskab får mulighed for at bringe emner op, som de finder relevante i forhold til målet om at skabe potentielle og konkrete forandringer - Dette ud fra fælles forståelse for, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer optimalt.

Gennem forskellige refleksive og dialogiske øvelser bliver medarbejderne udfordret til at tænke i nye baner, men også udfordret til at skabe konkrete løsninger på de problematikker, de evt. kommer frem til.

Desuden får I som medarbejderstab tilmed indsigt i, hvilke værdier, I har og hvad der rent faktisk fungerer efter hensigten.

Kontakt os

Vil I give jeres medarbejdere en stemme? Så kontakt ejer Jacob Gjettermann på:

📞25612833
📩 Jacob@firmasundhed.nu 

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Medarbejders trivsel er et velkendt fænomen for de fleste virksomheder. Men hvordan går det med prioriteringen og de konkrete initiativer for at opnå trivslen? Og hvem har egentlig ansvaret for at komme mistrivsel til livs? Det giver vi i Firmasundhed Danmark vores besyv på og opfordringer til.

Se mere