Få overblik gennem et sundhedstjek

Hvor ligger jeres udfordringer?

Sunde medarbejdere trives bedre og oplever højere glæde ved arbejdet. Samtidig er der påvist sammenhæng mellem trivsel og produktivitet, arbejdsglæde og sygefravær. Det betyder at sundhed er et (måske uset) -parameter, som i højere grad kan være med til at øge indtjeningen og sænke omkostningerne i din virksomhed.

Et sundhedstjek har to funktioner. Det giver et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed. Samtidig er det et tilbud til den enkelte medarbejder om at få indblik i deres egen personlige sundhedstilstand. Dvs. det giver både dig og den enkelte medarbejder indblik i, hvor der bør ske forbedringer i forhold til sundheden. 

Sundhedstjekket giver et 360 graders billede at sundhedstilstanden og måler på nogle helt konkrete parametre, der er afgørende for sundhed og trivsel. På den måde, klæder det dig på til at sætte ind lige nøjagtigt der, hvor der er behov for vedvarende og langsigtede ændringer.

Hvad består sundhedstjekket af ?

Sundhedstjekket klarlægger den enkelte medarbejders “body age”, den generelle sundhed, samt hvilke tiltag, som kan sikre et bedre helbred blandt medarbejderne.

Sundhedstjekket består af:

  • Spørgeskema som kortlægger vaner og generel sundhed
  • Test og måling af kondition, blodtryk, blodsukker, kolesterol, vægt og fedtprocent

Opfølgning


Efter 1. sundhedstjek udarbejdes en handlingsplan på baggrund af indsamlede data, som hjælper dig med at skabe overblik over virksomhedens nuværende sundhedstilstand. Med udgangspunkt i virksomhedens største eksisterende eller potentielle årsager til manglende produktivitet og sygefravær anbefaler handlingsplanen, hvordan du strategisk bedst kan investere i virksomhedens sundhed.

3 måneder senere gentages sundhedstjekket. Resultaterne fra de to tests sammenlignes for at afdække ændringer eller mangel på samme for virksomheden som helhed og individuelt for den enkelte medarbejder.

Tilbage til sundhedsordningen.

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.